020 – 2202125 info@delphi4.com

Food: Besluitvorming uitbesteden van eigen transportdivisie

opdrachtgever

Organisatie in dagverse groente

Vraag

Op basis van objectieve argumenten de directie in staat stellen om het besluit te nemen om de eigen transportdivisie uit te besteden of om er extra in te investeren.

Uitdaging

Doorgronden van de modus operandi door de beperkte beschikbaarheid van relevante data in combinatie met de emotionele binding met de eigen transportdivisie.

Resultaat

Een drietal impact scenario’s uitgewerkt rekening houdend met de toekomstige klantvraag en de strategie van de organisatie: Zelf doen, uitbesteden of een hybride model. De directie heeft op basis van de business case voor de laatste gekozen. Dit model behelst dat de distributie “dicht bij huis” door de eigen transportdivisie zal worden verzorgd en dat de verder gelegen regio’s door externe partijen zal worden bediend.
In combinatie met het optimaliseren van de rittenplanning en de beladingsgraad heeft dit tot een reductie van distributiekosten geleid van circa 10%