020 – 2202125 info@delphi4.com

Resultaat gericht schilderwerk

opdrachtgever

Woningcorporatie met ca. 30.000 woningen in Brabant die zich richt op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de woningmarkt.

Vraag:

 

Uitdaging

 

Resultaat

  • Kostenreductie (TCO) van 15-25% in de periode van een schildercyclus door scherpe eenheidsprijzen, verbeterde kwaliteit en verlenging schildercyclus.
  • De schilder ontzorgt en levert kwaliteit voor de corporatie: -> minder toezicht.
  • Samenwerking tussen de schilders in projectgroep (projectleiders) en stuurgroep (directeuren).
  • Standaard werkwijze  en Contractmanagement ingericht.
  • KPI’s bepaald om de schilders aan te sturen + te beoordelen.