020 – 2202125 info@delphi4.com

Sustainability

Wij zien vaak genoeg nog bedrijven die hun impact transparant willen maken en willen verbeteren, echter niet weten hoe zij dit aan moeten pakken. Transparantie creëren binnen Scope 1 en 2 lukt hen over het algemeen wel, maar transparantie in Scope 3 (upstream) blijft vaak nog een uitdaging.

Het gevaar schuilt erin dat er nog maar weinig tijd is gegeven. Niet alleen de grote beurgenoteerde corporates en andere organisatie van “openbaar belang” dienen aan wet-regelgeving te voldoen: de CSRD zal ook op kleinere bedrijven afkomen, wat impliceert dat zij eerdaags over hun impact moeten rapporteren. Maar waar begin je en hoe kan je dit transparant maken?

Met onze unieke werkwijze hebben wij in dit domein al vele klanten kunnen helpen: “Mine-it, Find-it, Get-it, Keep- it”.

Samenvattend: Stel je doelen op basis van de SDG’s en bepaal de metrics; Determineer in eerste instantie die categoriën of leveranciers waar de impact (en het verbeterpotentieel) het grootst is; selecteer de juiste applicatie of platform dat jou gaat helpen de impact te meten, de transparantie te creëren en daarover te rapporteren; Start de samenwerking met de leveranciers en verbeter continu; Borg de aanpak in je (inkoop-)processen, denk bijvoorbeeld aan de internationale richtlijn ISO 20400 over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.