020 – 2202125 info@delphi4.com

Sustainability in Marcom Procurement

Introductie:

Voor een klant hebben wij een opdracht uitgevoerd die heeft geleid tot concrete resultaten om o.a. Marketing gerelateerde emissies te reduceren: een helder en gevalideerd plan, inclusief een roadmap en de introductie van een supplier code, om op korte termijn inzicht te krijgen in de duurzaamheidsprestaties van de toeleveranciers waarmee zij werken.

De Klant:

De klant (FMCG) heeft een marketingafdeling met verschillende brandteams en een breed pallet aan bureaus waarmee samengewerkt wordt. Vele type media worden ingezet om consumenten te bereiken. Van TV, OLV, Radio, Print, Social tot Events en Sponsoring.

De situatie:

De klant is genoodzaakt vanwege CSRD wetgeving haar duurzaamheidsrapportage aan te scherpen. Met name het inzicht in Scope 3, de toeleveranciers, was nog niet eerder in kaart gebracht terwijl hier wel over gerapporteerd dient te worden.

De Vraag:

De kernvraag van de klant is als volgt samen te vatten:
“Welke stappen dienen wij te zetten om inzicht te krijgen in de Impact van onze marketing uitgaven bij onze toeleveranciers en wat kunnen we gezamenlijk gaan doen om deze te verbeteren zodat ook wij het Klimaatakkoord van Parijs respecteren”.

De Aanpak

De aanpak kenmerkt zich door:

  • Grondige data-analyse + adaptatie van de SDG’s op de marcom leveranciers
  • Quick Scan impact SDG’s op leveranciersportfolio + validatie met multidisciplinair team
  • Prioriteiten stellen op basis van 3-dimensionale benadering (impact-spend-strategische relevantie) voor leveranciersdialoog met doel inzicht te verschaffen en verbeterdoelen overeen te komen

 

Het resultaat:

  • 0-meting + ambitie en vebeterdoelen voor huidig jaar + 1, +3 en +5
  • SDG 13: CO2 impact met reeds circa 25% gereduceerd. Plan voor N+3 tot circa 75%
  • Expliciete doelen voor SDG 5: Gender equality en SDG 12, Sustainable production & consumption.
  • Beleid: Leveranciers dienen minstens manifest Sustainable Procurement te ondertekenen, en de onderliggende vereisten te accepteren.