Science Based Target Initiative (SBTI)

SBTI staat voor “Science-Based Targets Initiative”, een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties dat bedrijven ondersteunt bij het stellen van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen. Het initiatief is opgericht om bedrijven te helpen bij het formuleren van doelen voor het verminderen van broeikasgasemissies in lijn met het Akkoord van Parijs, dat streeft naar het beperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau.

De SBTI wordt beheerd door vier organisaties: het Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), en het World Wide Fund for Nature (WWF). Deze samenwerking brengt expertise op het gebied van klimaatwetenschap, beleidsvorming en bedrijfspraktijken samen.

Bedrijven die deelnemen aan de SBTI worden aangemoedigd om doelen te stellen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en die consistent zijn met het beperken van de wereldwijde opwarming conform de beste beschikbare wetenschappelijke kennis. De gestelde doelen moeten de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen, en er wordt verwacht dat ze binnen een bepaalde tijdlijn worden gerealiseerd.

Het SBTI-proces omvat het vaststellen van doelen voor emissiereductie, het gebruik van wetenschappelijke modellen om deze doelen te valideren en het integreren van klimaatoverwegingen in de bredere bedrijfsstrategie. Organisaties die SBTI-goedgekeurde doelen behalen, tonen aan dat ze serieus werk maken van hun bijdrage aan klimaatmitigatie en laten zien dat ze zich inzetten voor een duurzamere toekomst.

Het SBTI draagt bij aan wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan door bedrijven aan te moedigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun uitstoot en actie te ondernemen in lijn met wetenschappelijke consensus en klimaatdoelstellingen. Het fungeert als een katalysator voor positieve verandering op bedrijfsniveau en draagt bij aan de wereldwijde overgang naar een koolstofarme economie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

E-mailadres
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam

Binnenkort ontvang je de eerste nieuwsbrief