Wie wij zijn

Wij zijn senior consultants met minstens 15 jaar relevante werkervaring. Daarin zit onze drijvende kracht: Sectorspecifieke en/of inhoudelijke kennis, betrokken, no-nonsens en pragmatisch. Naast het advieswerk blijven wij veelal betrokken bij de implementatie en weten hoe je een (culturele) verandering moet realiseren. Hierdoor zijn wij in staat gebleken om keer op keer aan onze klanten de volgende 4 beloftes na te komen.

Wij zijn:

  • Resultaat georiënteerd en garanderen een hoge “Return on Consultancy”
  • Relevant door onze ervaring, kennis en inlevingsvermogen
  • Respectvol en integer naar alle stakeholders
  • Betrouwbaar en gecommitteerd

Waar komen wij vandaan

Omdat wij zagen dat veel klanten niet optimaal samenwerken met hun leveranciers hebben wij in 2013 DELPHI4 opgericht. Helaas zien wij dat vandaag nog steeds: de suboptimale samenwerking legt een enorme en onnodige druk op hun organisatie en leidt o.a. tot onnodige hoge kosten en – werkdruk. Het (interne) probleemoplossend vermogen is groot, maar de faalkosten zijn net zo hoog. Vaak zijn zij zich dan ook niet bewust van deze “blinde vlekken” of weten gewoonweg niet hoe dit op te lossen.

Maar wat als alles nou wel “first-time-right” gaat? Wat zou de impact zijn als je wel de juiste leveranciers selecteert en de samenwerking, contract en -leveranciersmanagement, op een constructieve wijze inricht en aanstuurt?

Veel klanten hebben wij al geholpen, ongeacht of zij actief zijn in de maakindustrie, het semi-publieke domein of de financiële dienstverlening. Samen met hen gingen wij op zoek gaan naar de “blinde vlekken” door de keten transparant te maken en mensen te laten samenwerken, zowel intern als met de leveranciers: de voordelen zijn dan gigantisch! Denk hierbij o.a. aan lagere kosten, minder werkdruk en risico’s. Maar ook meer transparantie in de keten mbt de duurzaamheidsaspecten waardoor zij mede voldoen aan eisen van wet- en regelgeving, zoals de CSRD.

Waar staan wij nu

De afgelopen jaren hebben wij geleerd, verbeterd en geoptimaliseerd. Vanaf dag 1 hebben wij ongevraagd in projecten gerapporteerd over Duurzaamheidsresultaten. De wereld is echter veranderd en Sustainability in Procurement met ketentransparantie is de hoofdvraag die nu wordt gesteld. Het team is gegroeid met meer sectorspecifieke kennis en relevante ervaring op Duurzaamheid om onze klanten beter en sneller te kunnen bedienen. Eigen tooling en methodieken zijn verder ontwikkeld om onze klanten efficiënt en kosteneffectief bedienen.
Wij zijn DELPHI4, specialist in Sustainable Procurement, en wij helpen onze klanten om de keten te verduurzamen en daarmee tegemoet te komen aan wet- en regelgeving (o.a CSRD).