020 – 2202125 info@delphi4.com

Food: Optimaliseren Sales & Operations Planning

opdrachtgever

Bakkerij in zoetwaren

Vraag

Inrichten van een robuust S&OP proces, zodat de klantvraag op de juiste wijze naar de productieplanning kan worden vertaald.

Uitdaging

Huidige processen zijn niet op de juiste wijze ingericht om de productieplanning af te stemmen op de geforecaste klantvraag, wat leidt tot suboptimale productieruns (hogere productiekosten) en instabiele voorraden (Nee moeten verkopen aan hun klanten).

Resultaat

Bottlenecks in de huidige processen en systemen geïdentificeerd en een plan van aanpak uitgewerkt hoe tot een optimale inrichting te komen. Na implementatie is het aantal manco’s met meer dan 60% afgenomen, de OEE in de fabriek gestegen en zijn de voorraden gereduceerd.