020 – 2202125 info@delphi4.com

Verschijnt binnenkort: Resultaten Onderzoek Contract & Leveranciers Management: “The Path to the Next Normal”

De economische effecten van de huidige crisis zijn nog niet te voorzien, maar op basis van de omvang van de overheidsmaatregelen die worden getroffen, de eerste bedrijfs-financiële rapportages over Q1 2020 en de voorspelling van het IMF en het CPB kan worden gesteld dat deze impact groot zal zijn.

Een moment van bezinning is op zijn plaats.

McKinsey beschrijft de huidige fase waar wij in zitten als de “The Path to the Next Normal”. Maar wat is dan “The Next Normal” of het Nieuwe Normaal zoals Premier Rutte dat verwoord? Wat betekent dat voor uw organisatie en welk pad moet u dan doorlopen om dit op een constructieve en positieve manier te beïnvloeden?
DELPHI4 is een onderzoek gestart om inzicht te verschaffen in “The Next Normal” specifiek ten aanzien van Contract- & Leveranciersmanagement en nodigt u uit om hieraan deel te nemen.
De kernvraag betreft de lessen die wij kunnen leren uit het heden en het verleden om vervolgens de tijd effectief aan te wenden om op een pragmatische, doch robuuste manier invullen te geven aan Het Nieuwe Normaal voor Contract- & Leveranciersmanagement. Het resultaat van dit onderzoek zal in samenvatting worden gepubliceerd en in een volledig rapport ter beschikking worden gesteld aan de deelnemers. Tevens kan een persoonlijke toelichting worden gegeven op de resultaten en kunnen deze met branchegenoten worden besproken in een interactieve vervolgsessie.