Non Financial Reporting Directive (NFRD)

De Non-Financial Reporting Directive (NFRD) is een EU-richtlijn die beoogt de transparantie van niet-financiële informatie van bepaalde grote ondernemingen te vergroten. De NFRD, aangenomen in 2014, vereist dat bepaalde grote ondernemingen rapporteren over milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten, en corruptie- en omkopingbestrijding, naast informatie over hun bedrijfsmodel, beleid en resultaten.

De richtlijn is van toepassing op grote openbare ondernemingen en grote niet-genoteerde ondernemingen die als openbaar gereglementeerde ondernemingen worden aangemerkt in de EU-lidstaten. Deze ondernemingen zijn verplicht om niet-financiële informatie op te nemen in hun bestuursverslag, inclusief een beschrijving van relevante risico’s, beleid, resultaten en impact van hun activiteiten op milieu, sociale omstandigheden en personeelsaangelegenheden, evenals hun benadering van mensenrechtenkwesties en corruptiebestrijding.

De NFRD beoogt belanghebbenden, waaronder investeerders, consumenten, werknemers en beleidsmakers, te voorzien van meer inzicht in de niet-financiële prestaties van bedrijven. Door het rapporteren over niet-financiële informatie te bevorderen, streeft de NFRD ernaar de duurzaamheid van bedrijven te bevorderen, de transparantie te vergroten en verantwoordelijkheid te bevorderen.

In 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd voor de herziening van de NFRD, bekend als de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit voorstel beoogt de bestaande richtlijn te versterken en uit te breiden om de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapportage verder te verbeteren.

Door middel van de NFRD tracht de EU een meer verantwoorde en duurzame bedrijfscultuur te bevorderen, waarbij ondernemingen worden aangemoedigd om hun impact op milieu, sociale aspecten en governance te erkennen en te beheren, en om transparantie te bieden over hun niet-financiële prestaties.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

E-mailadres
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam

Binnenkort ontvang je de eerste nieuwsbrief