Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een benadering waarbij bedrijven streven naar een positieve impact op de samenleving, het milieu en andere belanghebbenden, naast het streven naar winst. Het gaat verder dan louter zakelijke belangen en omvat een breder scala aan verantwoordelijkheden en ethisch handelen.

MVO omvat doorgaans drie pijlers: economische, sociale en milieuverantwoordelijkheid. Op economisch gebied houdt het in dat bedrijven eerlijk en transparant zakendoen, zich houden aan wetten en regelgeving, en bijdragen aan economische ontwikkeling. Sociale verantwoordelijkheid impliceert respect voor mensenrechten, bevordering van diversiteit en inclusiviteit, het waarborgen van goede arbeidsomstandigheden en het ondersteunen van lokale gemeenschappen. Milieuverantwoordelijkheid richt zich op duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, beperking van de ecologische voetafdruk, en investeringen in groene en milieuvriendelijke initiatieven.

Bedrijven die MVO integreren, streven naar lange termijn waarde-creatie en duurzaamheid. Ze erkennen de impact van hun activiteiten op de bredere samenleving en proberen die impact positief te beïnvloeden. Dit kan variëren van het verminderen van de CO2-uitstoot, het ondersteunen van lokale goede doelen, tot het implementeren van eerlijke handelspraktijken.

MVO wordt vaak aangemoedigd door consumenten, investeerders en regelgevers die steeds meer belang hechten aan ethisch ondernemen. Veel bedrijven zien MVO niet alleen als een morele verplichting, maar ook als een strategische zet om de reputatie te verbeteren, risico’s te beheren en waarde te creëren voor alle belanghebbenden.

Er zijn verschillende richtlijnen en normen voor MVO, zoals ISO 26000, die organisaties helpen bij het implementeren van effectieve MVO-praktijken. Het uiteindelijke doel van MVO is het bevorderen van een duurzamere en rechtvaardigere samenleving, waarbij bedrijven een integrale rol spelen bij het bereiken van deze bredere maatschappelijke doelstellingen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

E-mailadres
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam

Binnenkort ontvang je de eerste nieuwsbrief