Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een inkooppraktijk waarbij organisaties niet alleen letten op de prijs en kwaliteit van producten en diensten, maar ook op de bredere maatschappelijke en milieueffecten die deze aankopen met zich meebrengen. Het is een benadering waarbij duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid centraal staan in het inkoopproces.

Bij MVI houden organisaties rekening met verschillende criteria, waaronder milieuaspecten, sociale omstandigheden, ethische overwegingen en economische impact. Dit kan variëren van het selecteren van leveranciers die duurzame productieprocessen hanteren tot het vermijden van producten die geproduceerd zijn onder slechte arbeidsomstandigheden. Ook transparantie in de toeleveringsketen en het ondersteunen van lokale bedrijven en gemeenschappen zijn vaak belangrijke overwegingen.

Een van de doelen van MVI is om de negatieve impact van de inkoopactiviteiten te verminderen en positieve veranderingen te stimuleren. Organisaties die MVI toepassen, streven naar een evenwicht tussen economische, sociale en milieubelangen. Dit draagt bij aan duurzame ontwikkeling en vermindert de ecologische voetafdruk van de organisatie.

Overheden spelen vaak een leidende rol in MVI door duurzame inkooppraktijken te bevorderen. Daar wordt gesproken over MVOI: Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. In sommige gevallen worden MVI-criteria opgenomen in aanbestedingen, waardoor bedrijven die duurzaamheid serieus nemen, worden gestimuleerd.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen biedt voordelen op meerdere niveaus. Het kan de reputatie van een organisatie verbeteren, kosten op de lange termijn verminderen door efficiënter gebruik van hulpbronnen, en bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast draagt MVI bij aan bredere initiatieven zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarmee wereldwijd wordt gestreefd naar een meer duurzame en rechtvaardige wereld.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

E-mailadres
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam

Binnenkort ontvang je de eerste nieuwsbrief