020 – 2202125 info@delphi4.com

Sustainability & Innovations

Onafhankelijk van de positionering

Onafhankelijk van de (gedifferentieerde) positionering van uw dienst of product, innovaties en product ontwikkeling (NPD) zijn cruciaal om uw marktpositie te handhaven en of te verbeteren. Voor de bedrijven die opteren voor “Product Leadership” lijkt het meer voor de hand te liggen, maar voor hen die opteren voor “customer intimacy” en/of “cost leadership” zal het dezelfde waarde en relevantie hebben.

Duurzaamheid (MVO)

Duurzaamheid (MVO) geeft geen onderscheidend vermogen, maar is een harde eis vanuit de markt. Duurzaam zijn en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen is verantwoordelijkheid die iedereen dient te nemen als individu en/of als organisatie. Het verbeteren (beperken) van de impact op het milieu en de maatschappij is direct te beïnvloeden en te beheersen en zal een directe bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen op “People, Planet & Profit”.

Benut de capaciteiten van uw huidige leveranciers en van de markt

Het segmenteren van de leveranciers zal helpen te begrijpen wie daadwerkelijk het verschil maken voor uw organisatie en wie continue waarde blijven toevoegen. Tegelijkertijd dient u open staan voor de trends en ontwikkelingen in de markt, ook bij die leveranciers en partijen met wie u geen relatie heeft. Het opzetten van een samenwerkings- en/of innovatie platform, rondom de organisatie doelen, inclusief harde KPI’s en monitoring tools, zullen een directe bijdrage leveren aan de continue verbeteringen op deze thema’s.

Kernvragen binnen recente opdrachten

Reduceren van hoeveelheid gebruikte verpakkingsmaterialen

Hergebruik bevorderen van afvalstromen, in een kantoor en productie-omgeving

Optimalisatie energieverbruik binnen een kantoor en productie-omgeving

Aanscherpen van audit/compliance criteria op het gebied van CSR van voedsel ingrediënten leverende leveranciers