020 – 2202125 info@delphi4.com

Supply Chain Management

Samen met de klant streven wij binnen de gehele Supply Chain naar Operational Excellence. De vraagstukken en de transities binnen de Supply Chain, verdelen wij in een viertal hoofdgroepen, te weten, Plan, Source, Make & Deliver. Modellen zoals 7M, DMAIC, LEAN (7 verspillingen) passen wij op een pragmatische wijze toe in combinatie met diverse data analyses. De inzet van onze eigen Business Intelligence Tools en Proces Simulatie Software dragen bij aan het objectief onderbouwen van de voorgestelde verandering en het monitoren van de verbetering.

Plan: Sales & Operations Planning (S&OP)
Door de processen rondom S&OP te analyseren en opnieuw in te richten beogen wij een betere balans te vinden tussen enerzijds de vraag van uw klant en de daarbij behorende marges en anderzijds het zo optimaal mogelijk inrichten van de productie keten om zo efficiënt en effectief mogelijk te produceren.

Kernactiviteiten:

 • Doorgronden van de strategie en de propositie: Product leadership, Customer Intimacy en/of Operational Excellence
 • Meerjaren planning analyseren, klantvraag forecasten
 • Profit/Loss analyse per klant en per SKU
 • Productiecapaciteit en huidige planning analyseren
 • Ondersteunende processen en IT analyseren (MRP I en II, TMS etc.)

Source: Procurement
Doel: Het tijdig beschikken over goederen en diensten tegen de juiste kosten en gemitigeerde risico’s.
Zie “Expertise” procurement

Make: Productie
Door een eenduidige definitie van de OEE te bepalen, kunnen wij relatief snel aantoonbaar maken of er extra productiecapaciteit aanwezig is en/of de Production scheduling verder geoptimaliseerd kan worden zonder concessies te doen aan de huidige service levels.

Kernactiviteiten

 • OEE analyses tot op productielijn niveau
 • Line balancing, introduceren van KanBan
 • Ideale balans bepalen tussen de grootte van de productie-runs en de gewenste voorraadniveaus rekening houdende met service levels en eventueel de THT van de producten.
 • LEAN proces analyse en optimalisatie

Deliver: Voorraad & Distributie
Voorraad optimalisatie zien wij als een cruciaal onderdeel van het Portfoliomanagement: Gemiddeld genomen kunnen voorraden met circa 20% worden teruggebracht, met veelal een kleine verbetering op het service niveau. Aanvullend kijken wij naar de planning en distributieactiviteiten, ongeacht of deze in-house zijn of zijn uitbesteed: een dynamisch klantprofiel vereist naar ons idee een dynamische distributieactiviteit.

Kernactiviteiten:

 • Voorraadanalyse op SKU en klantniveau niveau
 • Optimale balans bepalen tussen voorraadniveaus en servicelevels.
 • Valoriseren van overtollige voorraden
 • Analyse op de orderpick processen, plannen en distributie
 • Business cases schrijven voor strategische keuzes rondom make/buy en inrichten van 3PL dienstverlening.

Ontwikkeling van Supply Chain professional

Wij richten ons tevens op de ontwikkeling van de medewerkers binnen de hele supply chain inclusief hun stakeholders. “Voor-doen, Mee-doen, Zelf-Doen” is de mantra die wij regelmatig hanteren om de nieuwe manier over te dragen in te borgen bij onze klanten. Middels een combinatie van in-house trainingen, workshops en begeleiding “on the job“ zal kennis en ervaring worden uitgewisseld en daarmee een bijdrage worden geleverd aan de doelstellingen van de organisatie op het gebeid van persoonlijke ontwikkeling en operational excellence.