020 – 2202125 info@delphi4.com
+

Procurement

Kosten beheersing, risicomanagement en transparantie (Scope 3)

Kosten, risicomanagement en impact op Scope 3 in relatie tot de SDG’s zijn de gebieden waar Procurement het verschil maakt. Middels een holistische, multidisciplinaire aanpak zullen de inkoop categorieën worden benaderd en ontwikkeld, ongeacht of het de grondstoffen/verpakkingen (BoM) of de ondersteunende diensten en producten (Indirects) betreft. Wij begeleiden de selectie van de leveranciers en implementeren de processen van contract-en leveranciersmanagement

Kernactiviteiten:

 • Quick Scan Inkoop: spend -en contract analyse in combinatie met diverse workshops & interviews.
 • Strategic Sourcing: strategieontwikkeling met multidisciplinaire categorie teams
 • Contract- & Leveranciers Management: Integraal samenwerken en prestatiemanagement, samenwerking inrichten als het platform voor innovatie en NPD.
 • Transparantie Scope 3, het opzetten en ontwikkelen van Maatschappelijk verantwoord Inkopen (bv ISO 20400, SDG’s) in alle inkoopprocessen door transparantie te creëren en expliciete verbeterdoelen te stellen.
 • Professionaliseren van de inkoop-functie en afdeling: Volwassenheidsscan op diverse relevante enablers en resultaatgebieden.

Meerwaarde door integrale samenwerking met leveranciers

Contract- en leveranciersmanagement is het proces om meerwaarde te creëren en compliance met uw leveranciers te bereiken. Contractmanagement richt zich op compliance en prestatiemanagement; Leveranciersmanagement richt zich op waarde creatie en continue verbetering met de meest strategisch leveranciers.

Kernactiviteiten:

 • Ontwikkelen van het beleid en inrichten van de governance structuur.
 • Ontwikkelen van segmentatiecriteria en het segmenteren van de leveranciersportfolio: A, B en C Leveranciers.
 • Opstellen van doelen en heldere KPI’s die aansluiten bij de bedrijfsstrategie.
 • Inrichten van processen en systemen, het geven van training, inclusief een duidelijk RACI voor de relevante stakeholders.

Ontwikkeling van de inkoop
(-professional)

 

De ontwikkeling van de inkoopfunctie, de inkoopprofessional en hun stakeholders staat niet stil. “Voor-doen, Mee-doen, Zelf-Doen” is de mantra die wij regelmatig hanteren om de nieuwe manier werken over te dragen en te borgen bij onze klanten. Middels een combinatie van in-house trainingen, workshops en begeleiding “on the job“ zal kennis en ervaring worden uitgewisseld en daarmee een bijdrage worden geleverd aan de doelstellingen van de organisatie op het gebeid van persoonlijke ontwikkeling en operational excellence. De eerder benoemde volwassenheidsscan op de diverse relevante enablers en resultaatgebieden is een vertrekpunt om de huidige situatie te inventariseren en van daaruit de ambitie te bepalen.

Marcom Procurement

Een vroegtijdige betrokkenheid bij de ontwikkeling van nieuwe campagnes, mediakeuzes, sponsorcontracten en de vele andere bestedingen binnen de Marcom categorie maken het dat de toegevoegde waarde van Procurement tot zijn recht komt. Procurement als onderdeel van de Marketing organisatie die pitches begeleidt, onderhandelingen voert, solide contracten afsluit en erop toeziet dat afspraken worden nageleefd en KPI’s worden behaald. Daarnaast is er voor Procurement een taak weggelegd om te voldoen aan de CSRD wetgeving. Welke mens- en milieu-impact hebben de Marcom toeleveranciers en welke stappen dienen genomen te worden om ook hier verduurzaming te realiseren.
Het team van DELPHI4 staat klaar om dit met haar gedegen kennis en kunde over marcom inkoop en duurzaamheid samen te realiseren.

Kernactiviteiten:

 • Quick Scan Inkoop: spend -en contract analyse in combinatie met diverse workshops & interviews resulterend in een concreet roster en actielijst om de samenwerking met bureaus te optimaliseren
 • Pitch begeleiding
 • Transparantie in de kosten van een campagne
 • Integratie van duurzaamheid in het inkoopproces
 • Transparantie in Scope 3: het opzetten en ontwikkelen van Maatschappelijk verantwoord Inkopen (bv ISO 20400, SDG’s) in de Marcom inkoopprocessen door transparantie te creëren en expliciete verbeterdoelen te stellen.
 • Inzicht in de CO2 reductie mogelijkheden en compensatie voorstellen die er per campagne benodigd is om deze klimaatneutraal uit te voeren
 • “Adgreen” integratie bij de productie van reclame uitingen
 • Professionaliseren van de inkoop-functie en afdeling: informatieve workshop waarin toekomstige wetgeving en een overzicht van mogelijkheden om hieraan te voldoen aan bod komen, specifiek toegespitst op de Marcom inkoop