Integraal samenwerken met je leveranciers

Waarom leveren jouw strategische leveranciers niet de maximale meerwaarde?

Contract- en leveranciersmanagement is het proces om in samenwerking met de leveranciers meerwaarde te creëren. Contractmanagement richt zich op compliance en prestatiemanagement; Leveranciersmanagement richt zich op waarde creatie en continue verbetering met de meest strategisch leveranciers. Een vergaande vorm hiervan kenmerkt zich door “Integrale Samenwerking”.

In een tijd waarin duurzaamheidsprestaties en transparantie steeds relevanter worden naast kosten, kwaliteit en risico’s,

Kernactiviteiten:

  • Risico-inventarisatie
  • Impact analyse
  • Opstellen van gemeenschappelijke doelen en heldere KPI’s
  • Ontwikkelen van het beleid en inrichten van de governance structuur.
  • Uitwerken van processen (incl. RACI), inrichten systemen en het geven van training/workshops over integraal samenwerken.
Item 1
Item 1
Item 1
Item 1
Item 1
Item 1
Item 1
Item 1
Item 1
Item 1
Item 1
Item 1
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title
Default Title