ESG Criteria

Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria vormen een raamwerk dat wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf of belegging te beoordelen. Deze criteria weerspiegelen de mate waarin een organisatie rekening houdt met milieukwesties, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur in haar bedrijfspraktijken. Hieronder volgt een beschrijving van elk van de ESG-criteria:

Environmental (Milieu): Dit aspect richt zich op hoe een bedrijf omgaat met milieukwesties en natuurlijke hulpbronnen. Het omvat de impact van activiteiten op klimaatverandering, energieverbruik, waterbeheer, uitstoot van broeikasgassen en de algemene ecologische voetafdruk.

Social (Sociaal): Het sociale aspect van ESG gaat over hoe een bedrijf omgaat met mensen, zowel intern als extern. Het omvat arbeidsomstandigheden, arbeidsrechten, diversiteit en inclusiviteit, sociale rechtvaardigheid, gezondheid en veiligheid, en betrokkenheid bij de gemeenschap. Ook kwesties als mensenrechten en arbeidspraktijken in de toeleveringsketen worden hierbij betrokken.

Governance (Goed Bestuur): Dit criterium gaat over de structuur en werking van het management en bestuur van een bedrijf. Het omvat zaken als transparantie, ethiek, de relatie met belanghebbenden, het beloningsbeleid, de kwaliteit van bestuursbesluitvorming en de algehele bedrijfsstructuur.

Investeerders en financiële instellingen gebruiken ESG-criteria om te beoordelen in hoeverre een bedrijf duurzame en verantwoorde praktijken naleeft. Deze criteria hebben de afgelopen jaren aan belang gewonnen, omdat steeds meer beleggers zich bewust zijn van de bredere impact van hun investeringen. Bedrijven die goed presteren op ESG-gebied worden vaak gezien als financieel veerkrachtiger op de lange termijn en zijn aantrekkelijker voor beleggers die duurzaamheid als een cruciaal aspect van waarde-creatie beschouwen. ESG-criteria dragen bij aan een meer holistische benadering van investeringen en bedrijfsbeoordelingen, waarbij niet alleen financiële resultaten, maar ook duurzaamheid en ethisch gedrag in overweging worden genomen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

E-mailadres
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam

Binnenkort ontvang je de eerste nieuwsbrief