Een veerkrachtig duurzaamheidsplan voor inkoop? Zó werkt dat!

DELPHI4 helpt proactief met hun bewezen 4 stappen methodiek

Het gros van jouw leveranciers zegt het: wij ondernemen duurzaam. Maar hoe check je nu of deze boodschap ook echt wordt nageleefd zonder dat er sprake is van greenwashing? Vanuit DELPHI4 helpen wij klanten met het opstellen en succesvol implementeren van hun duurzaamheidsambities in de leveranciersketen. Doordat wij ons continu richten op de ontwikkelingen in de markt kunnen wij (ongevraagd) advies geven aan onze klanten en relaties. Proactief handelen is voor ons daarbij het sleutelwoord. Vervolgens besteden wij veel aandacht aan het creëren van draagvlak binnen de organisatie, al doen we dat wel vanuit de schaduw. Het gaat immers om hun succes!

Bewezen 4 stappen methodiek  

In het samenspel met onze klanten doorlopen wij onze bewezen 4 stappen methodiek:

  • Stap 1 Mine-it: data-analyse en interviews. 
  • Stap 2 Find-it: interactieve workshops om oplossingsrichtingen te definiëren. 
  • Stap 3 Get-it: uitwerken visie, strategie en beleid, inclusief korte termijn actieplan. 
  • Stap 4 Keep-it: implementatie en borging.  

Het doel is in eerste instantie om een veerkrachtig duurzaamheidsplan te ontwikkelen waarin inzicht en transparantie wordt gecreëerd zodat concrete doelen worden gesteld. Inzicht en veerkracht in de keten helpen niet alleen om de beschikbaarheid te vergroten. Deze aspecten dragen ook bij om ten aanzien van duurzaamheid transparantie te creëren in de keten en de kosten beter te beheersen. Het duurzaamheidsplan bestaat onder andere uit een meerjarenstrategie en een korte termijn actieplan.

Als het plan is gevalideerd kan dus direct worden begonnen (stap 4) met de uitvoering van de eerste activiteiten. Natuurlijk zijn alle stappen in onze methodiek belangrijk. Toch verdient de uitvoering speciale aandacht: hier maak je uiteindelijk het verschil! Deze zorgt ervoor dat prachtig geschreven rapporten niet in de bekende bureaula verdwijnen. Onze multidisciplinaire aanpak mobiliseert medewerkers, creëert transparantie en draagvlak en zet de organisatie in een proactieve modus. Dat leidt tot succes en stimuleert het continu verbeteren.

Werken vanuit vertrouwen 

De medewerkers van onze klanten laten wij graag in de schijnwerpers staan, zelf blijven wij liever op de achtergrond. Het gaat immers om hun eigen vertrouwen, geloof en succes in de uitvoering van het plan. Het resultaat? Onze klanten, die zich binnen Nederland voornamelijk in de private sector bevinden, worden geholpen met het opstellen en succesvol implementeren van hun duurzaamheidsambitie. Specifiek op het gebied van procurement op een manier dat hun prestaties op duurzaamheid (SDG’s) transparant worden gemaakt, maar ook kosten worden gereduceerd en leveranciersprestaties en risico’s inzichtelijk worden gemaakt.

Kies de juiste strategische partner 

Een zin die we daarbij veel gebruiken is deze: voor doen, meedoen, zelf doen. De essentie hiervan is om te bepalen wat de klant zelf kan en waar en hoeveel ondersteuning daar vanuit ons bij nodig is. Het resultaat door kennisoverdracht en intensief samen te werken staat daarbij centraal. Als een team. Schouder aan schouder. Op een voor de klant meest kostenefficiënte manier.

Als je werkzaam bent in de maakindustrie of het semipublieke domein bij een bedrijf met meer dan 100 medewerkers, CSRD-plichtig bent of je hebt geconfirmeerd aan een MVI Manifest, dan ben je wellicht al langer op zoek naar die trusted advisor. Eentje die je informeert en adviseert over de ontwikkelingen en kansen in de markt ten aanzien van duurzaam inkopen. Bel ons, wij inspireren en helpen je graag. 

Wij publiceren geregeld blogs. Niks missen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

Lees ook:

Duurzaam inkopen: zo creëer jij inzicht in de keten
In 3 stappen naar een duurzaam inkoopplan
'Een olifant eet je ook in kleine stukjes', in gesprek met Thomas van Poppel, oprichter en eigenaar van DELPHI4