Disclaimer

Privacy verklaring
DELPHI4 houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt, valt onder deze Privacy Verklaring. De bedoeling van deze Verklaring is u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die u via deze website verstrekt zullen gebruiken. Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen.DELPHI4 spant zich naar alle redelijkheid in privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. DELPHI4 behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Algemene gegevens
Van alle bezoekers aan de website van DELPHI4 worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om deze informatie te gebruiken om onze website en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, aantallen CV’s, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Persoonlijke gegevens
Als u een persoonlijk profiel aanmaakt, heeft DELPHI4 enkele persoonlijke gegevens nodig, ondermeer uw naam en e-mailadres. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante vacatures en andere informatie die nuttig voor u kan zijn. We doen dit alleen als u aangeeft dat u dat wilt.

Reageren op vacatures
Om u in staat te stellen om te reageren op een vacature op onze website, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. U bepaalt zelf welke gegevens u aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om u onder de aandacht te brengen van onze opdrachtgevers, zodat we u zo snel mogelijk aan een baan kunnen helpen.

Wanneer u het registratieformulier invult en/of een sollicitatie instuurt, geef u daarmee expliciet toestemming aan DELPHI4 om uw persoonlijke gegevens te bewaren en aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen, totdat u aangeeft dit niet meer te willen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij uw gegevens doorgeven, gehouden om ook uw privacy te respecteren.

Gegevens wijzigen en verwijderen
U kunt op elk gewenst moment besluiten om uw CV aan te passen of uw accountgegevens te wijzigen. Ook kun u op ieder moment aangeven dat u uw gegevens bij DELPHI4 verwijderd wilt hebben. U kunt uw verzoek richten aan onderstaand e-mail adres en DELPHI4 zal zo snel mogelijk aan u verzoek voldoen.

Cookies
DELPHI4 maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie een bepaalde bezoeker kan herkennen. De cookies geven hiermee de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen Bij het verkrijgen van inzicht in de navigatie op de website, maakt DELPHI4 gebruik van die cookies. Zo houdt een statistiekenprogramma voor DELPHI4  bij hoe onze bezoekers door de site heen ‘surfen’. Hierdoor kan DELPHI4 de site gebruiksvriendelijker, logischer en toegankelijker maken.

De meeste cookies die geplaatst worden op websites van DELPHI4, kunt u zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kun u een e-mail sturen naar info@DELPHI4.com