De MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder, afgekort MVO-PL, is een instrument dat organisaties stimuleert en helpt bij het integreren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in hun bedrijfsvoering. Het is een Nederlands initiatief dat is ontwikkeld door de Stichting Nederlandse Norm (NEN) en biedt een kader waarmee bedrijven hun prestaties op het gebied van duurzaamheid kunnen meten en verbeteren.

De MVO Prestatieladder bestaat uit vijf niveaus, variërend van niveau 1 (bewustwording) tot niveau 5 (ketenverantwoordelijkheid). Elk niveau vertegenwoordigt een toenemende mate van MVO-integratie in de bedrijfsvoering. Organisaties worden beoordeeld op diverse criteria, waaronder milieubeheer, sociale aspecten, ethiek en transparantie. Vanaf niveau 4 is MVI geïntegreerd in de bedrijfsprocessen.

Een belangrijk kenmerk van de MVO Prestatieladder is de focus op continue verbetering. Organisaties worden aangemoedigd om niet alleen te voldoen aan de minimale eisen voor hun niveau, maar ook om proactief stappen te zetten om hun MVO-prestaties te versterken. Dit helpt bij het bevorderen van een duurzame bedrijfscultuur en het betrekken van alle belanghebbenden, zoals medewerkers, klanten en leveranciers.

De MVO Prestatieladder biedt een gestructureerd raamwerk dat aansluit bij internationale normen en principes, zoals de ISO 26000-richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Hierdoor kunnen bedrijven hun MVO-inspanningen beter inbedden in een breder internationaal kader.

Bedrijven die voldoen aan de eisen van de MVO Prestatieladder tonen niet alleen hun betrokkenheid bij duurzaamheid, maar kunnen ook genieten van voordelen zoals een positiever imago, betere relaties met stakeholders en mogelijkheden voor nieuwe zakelijke kansen. Het succes van de MVO Prestatieladder ligt in zijn flexibiliteit en aanpasbaarheid, waardoor organisaties van verschillende groottes en sectoren er gebruik van kunnen maken om duurzame bedrijfspraktijken te omarmen en te bevorderen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

E-mailadres
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam

Binnenkort ontvang je de eerste nieuwsbrief