De European Sustainability Reporting Standards

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zijn een reeks normen die zijn ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties in overeenstemming met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie. De ESRS bieden een gedetailleerd kader voor de inhoud en structuur van duurzaamheidsrapportages, met als doel de transparantie, vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van duurzaamheidsinformatie te verbeteren.
De ESRS omvatten verschillende aspecten van milieu, sociale en governance (ESG) criteria. Dit omvat rapportagevereisten over klimaatverandering, biodiversiteit, water- en hulpbronnenbeheer, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, diversiteit en inclusiviteit, en ethisch zakendoen. Elk van deze thema’s wordt gedetailleerd beschreven, met specifieke indicatoren en benchmarks die bedrijven moeten gebruiken om hun prestaties te meten en te rapporteren.

Een belangrijk kenmerk van de ESRS is de nadruk op dubbele materialiteit. Dit betekent dat bedrijven zowel moeten rapporteren over hoe duurzaamheidskwesties hun financiële prestaties beïnvloeden (financiële materialiteit) als over hoe hun activiteiten de samenleving en het milieu beïnvloeden (impactmaterialiteit). Deze benadering zorgt ervoor dat bedrijven een holistisch beeld geven van hun duurzaamheidsprestaties en hun bredere impact op de wereld.

De ESRS zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van een breed scala aan belanghebbenden, waaronder investeerders, klanten, werknemers, beleidsmakers en het bredere publiek. Door uniforme normen te bieden, helpen de ESRS bedrijven om consistente en vergelijkbare gegevens te verstrekken, wat de besluitvorming en verantwoording verbetert.

Implementatie van de ESRS helpt bedrijven niet alleen om te voldoen aan wettelijke vereisten, maar ook om beter inzicht te krijgen in hun duurzaamheidsuitdagingen en kansen. Dit kan leiden tot verbeterde bedrijfsstrategieën, verhoogde efficiëntie, en een positieve reputatie op het gebied van duurzaamheid. Uiteindelijk dragen de ESRS bij aan de bredere doelstellingen van de EU om een duurzame en inclusieve economie te bevorderen.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
De CO2 Prestatieladder
De MVO Prestatieladder
Dubbele Materialiteit (CSRD)
ESG Criteria
ISO 14001 normering Milieu Management Systeem
ISO 20400 Leidraad MVI
ISO20600, leidraad MVO
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)