De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-wetgevingsinitiatief dat tot doel heeft de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapportage door Europese bedrijven te verbeteren. Het is een uitbreiding van de bestaande richtlijn inzake niet-financiële rapportage, de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), en heeft tot doel het rapporteren over duurzaamheidskwesties te versterken en uit te breiden.

De CSRD vereist dat grote beursgenoteerde en grote niet-genoteerde bedrijven in de EU gedetailleerdere informatie verstrekken over hun impact op milieu-, sociale en governance-aspecten (ESG). Hieronder vallen onder andere de emissies van broeikasgassen, de naleving van mensenrechten en arbeidsnormen, en het beleid op het gebied van diversiteit en inclusie.

Een belangrijk aspect van de CSRD is de invoering van een verplichte assurance op het duurzaamheidsverslag door een externe accountant of auditor. Dit draagt bij aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de gerapporteerde informatie, waardoor belanghebbenden, zoals investeerders, beleidsmakers en consumenten, kunnen vertrouwen op de gepresenteerde gegevens.

De CSRD omvat ook een uitbreiding van de reikwijdte van de rapportageverplichtingen naar meer bedrijven, waaronder bepaalde grote niet-genoteerde ondernemingen, dochterondernemingen en dochtermaatschappijen van grote beursgenoteerde ondernemingen. Hierdoor wordt de rapportage van duurzaamheidsinformatie breder verspreid en toegankelijker voor een groter aantal organisaties.

Door middel van de CSRD wil de Europese Commissie bijdragen aan een meer duurzame en transparante economie in de EU. Het initiatief ondersteunt de overgang naar een groenere, inclusievere en veerkrachtigere economie door duurzaamheid op de agenda te plaatsen van bedrijven en investeerders, en door betrouwbare informatie te verstrekken die nodig is voor het nemen van weloverwogen beslissingen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

E-mailadres
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam

Binnenkort ontvang je de eerste nieuwsbrief