De CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een Nederlands initiatief dat bedrijven aanzet tot actie op het gebied van klimaatverandering en hen stimuleert om hun CO2-uitstoot te verminderen. Het is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en fungeert als een instrument om bedrijven te helpen bij het transparant maken en verminderen van hun broeikasgasemissies.

De CO2-Prestatieladder bestaat uit vijf niveaus, variërend van niveau 1 (bewustwording) tot niveau 5 (klimaatneutraal). Organisaties worden beoordeeld op criteria zoals energiebeheer, mobiliteit, inkoop, en projectuitvoering. De ladder beloont bedrijven die proactief werken aan CO2-reductie en duurzaamheid, met hogere niveaus die symbool staan voor meer geavanceerde maatregelen en resultaten.

Een uniek aspect van de CO2-Prestatieladder is het stimuleren van bedrijven om niet alleen hun eigen uitstoot te verminderen, maar ook die van hun leveranciers. Dit gebeurt door middel van een ‘reductie-ladder’ waarbij bedrijven extra punten kunnen verdienen door samen te werken met hun ketenpartners om gezamenlijk de CO2-uitstoot te verminderen.

Bedrijven die zich conformeren aan de CO2-Prestatieladder tonen niet alleen hun inzet voor duurzaamheid, maar kunnen ook profiteren van zakelijke voordelen, zoals een betere concurrentiepositie, kostenbesparingen en het voldoen aan eisen in aanbestedingen. De CO2-Prestatieladder is ook in lijn met internationale normen en afspraken, zoals het Klimaatakkoord van Parijs.

De CO2-Prestatieladder heeft zich bewezen als een effectief instrument om bedrijven aan te moedigen klimaatvriendelijke praktijken te adopteren en heeft bijgedragen aan een bredere bewustwording van de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu. Het bevordert een cultuur van voortdurende verbetering en draagt bij aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

E-mailadres
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam

Binnenkort ontvang je de eerste nieuwsbrief