020 – 2202125 info@delphi4.com

Cash Recovery

Onze klanten, inclusief de leveranciers van onze klanten, hebben allemaal te maken met veranderingen zoals wijzigingen binnen het personeelsbestand, nieuwe digitale systemen, fusies & overnames, software migraties trajecten en wijzigingen binnen de processen. Gebeurtenissen die tijdrovend zijn en zorgen voor een hogere werkdruk bij het personeel mogelijk met onduidelijkheden voor de diverse taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Tot 5 jaar terug in de tijd worden de gevolgen van deze gebeurtenissen en veranderingen gemonitored met robuuste data analyses waarmee inzicht wordt verschaft en oplossingen worden voorgedragen zodat onze klanten controle houden over de knelpunten binnen de financiële processen en daarmee ongewenste betalingen voorkomen!

Kernactiviteiten:

Big-data analyses met herkenning van dubbel gefactureerde producten en diensten, ongewenste betalingen, incorrecte bankrekeningnummers, fraude en knelpunten binnen het proces. Contract compliance analyses en het analyseren van onbekende creditfacturen en gemiste BTW in de voorbelasting zijn onderdeel van de ruim 60 aandachtspunten binnen de analyses.

Met Cash Recovery zijn klanten in control over:

 • Herkennen en corrigeren van dubbele betalingen
 • Gemiste BTW boekingen in de voorbelasting
 • Risico’s in onverschuldigde betalingen
 • De kwaliteit van factuur- en betaalgegevens
 • De kwaliteit van bankrekeningnummers in het leveranciersbestand
 • Herkenning van foutieve boekingen en spookfacturen
 • Boekingen van alle creditnota’s in de administratie
 • Identificatie van knelpunten in de financiële- en administratieve processen
 • Herkenning en voorkomen van fraude
 • Geactualiseerde leveranciers-stamdata
 • Migratieproces naar een nieuwe ERP-systeem