020 – 2202125 info@delphi4.com

Why change now?

Nog steeds zien wij dat toeleveringsketens zijn verstoord, bedrijven hun ketens niet veerkrachtig hebben ingericht en achterlopen op hun duurzaamheidsambities. Was het eerst Covid, de krapte op de arbeidsmarkt of de energiecrisis, nu lijkt de-globalisering een aanleiding te zijn. Wij zijn naïef als wij denken dat dit laatste verstoring is!
De impact van deze verstoringen is zeer groot. Meer dan 60% van de bedrijven die wij hebben gesproken zijn (zeer-) ontevreden over de samenwerking met hun “Strategische Leveranciers”. Dit uit zich o.a. in:

  • (Extreme-) Buitencontractuele prijsstijgingen, die niet altijd (volledig) kunnen worden doorbelast aan de klant;
  • Producten en diensten die niet, partieel of met vertraging worden geleverd wat leidt tot o.a. productie-stops en manco’s;
  • Het stopzetten van lopende samenwerkingsinitiatieven zoals o.a. verduurzaming en digitalisering.

Bestaande contracten en methodes lijken niet meer toereikend te zijn. Maar wat is hiervan de werkelijke impact op de inkoopprocessen, de supply chain en de verduurzamingsinitiatieven?

DELPHI4 is gespecialiseerd in Procurement, Supply Chain Management & Sustainability en helpt bedrijven om kosten te reduceren, ketens efficiënter in te richten en de duurzaamheidsimpact te optimaliseren. Wij staan bekend als een van de meest betrouwbare partijen op dit vlak. Uniek daarbij is onze aanpak in 4 stappen Mine-It, Find-It, Get-It, Keep-It, een multidisciplinaire- en data gedreven aanpak die zorgt voor draagvlak, eigenaarschap en uiteindelijk het gewenste resultaat!

Sourcing, Contract- en leveranciersmanagement, P2P

Kosten, risico management en waarde creatie.

IBP, S&OP, (Productie-)logistiek

Duurzame en Innovatieve Supply Chains.

Sustainability

Scope 3, MVI, ISO20400, SDG’s